Μονορόδι

 
Βιογραφικά

Επόµενα σεµινάρια

SPECIAL

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Τεχνικές Διαχείρισης Συμπεριφοράς στο Σχολείο, στο Σπίτι, στη Κοινότητα.

 

 

 

Το άρθρο του µήνα

Οι παρενέργειες των εμβολίων

Την 1η Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Pediatrics μια ανασκόπηση για την ασφάλεια των εμβολίων....

Ανακοίνωση

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητούνται υπεύθυνοι επαγγελματίες που μπορούν να αναλάβουν την μελέτη των σχολικών μαθημάτων στο σπίτι σε 2 παιδιά του Κέντρου μα...

Powered by Terragraphica © 2012 Monorodi